هنر نمایش 26 آبان 1397

دادگاهی شدن سلمان خان بعد از برافراشتن پرچم پاکستان

پس از به اهتزاز درآوردن پرچم پاکستان توسط سلمان خان، هنرپیشه معروف بالیوود، سیل اعتراض ها و انتقادات کار این بازیگر را به دادگاه کشاند.

ادامه خبر