هنر تجسمی 13 شهریور 1397

نبود ساختار در مرکز هنرهای تجسمی

نخستین نشست خبری هادی مظفری مدیرکل هنر‌های تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور اهالی رسانه در موزه هنر‌های معاصر تهران برگزار شد. مظفری درباره نتایج حاصل از دیدار‌های خود با انجمن‌های تجسمی اظهار کرد: تقریبا از روزی که وارد حوزه تجسمی شدم با ۷ انجمن ثبت شده و دو انجمن نگارگران و کاریکاتوریست‌ها که هنوز ثبت نشده است، دیدار داشته ام و میتوانم بگویم که از نزدیک با مسائل جدی انجمن‌ها آشنا شده ام

ادامه خبر