هنر تجسمی 15 شهریور 1397

چهره واقعی ابوعلی سینا

اصلی‌ترین و نزدیک‌ترین تصویر از چهره ابوعلی سینا با طرحی از استاد «ابوالحسن صدیقی» در موزه ابن سینای همدان در معرض نمایش است.

ادامه خبر