هنر نمایش 8 شهریور 1397

هادی شفائیه عکاس پیشکسوت درگذشت

هادیه شفائیه ، بنیانگذار رشته عکاسی در دانشگاه های ایران و پیشکسوت عکاسی ساعاتی پیش در شامگاه ۷ شهریور دار فانی را وداع گفت.

ادامه خبر