موسیقی 27 آبان 1397

آیا نوازندگی در خیابان جرم است ؟!

نعمت احمدی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در مورد برخورد شدید و دلخراش ماموران رشت با نوازندگان خیابانی در گفتگویی با «داتیکان» به بررسی وجوه حقوقی ، شرعی و انسانی این رفتار نامعقول پرداخت ...

ادامه خبر