ادبیات 12 شهریور 1397

خانه هنرمندان ایران میزبان کنگره شعر جوان

کنگره شعر جوان در خانه هنرمندان ایران با حضور مهمانانی چون مصطفی رحماندوست،ساعد باقری و فاطمه راکعی چهاردهم و پانزدهم شهریور ماه برگزار میشود

ادامه خبر