موسیقی 13 شهریور 1397

حضور ده‌ها هزار نفر در کنسرت رایگان ضد نژادپرستی در آلمان

حدود ۷۰ هزار نفر از مردم در کنسرت رایگانی که برای مبارزه با نژادپرستی و بیگانه‌هراسی در شهر کمنیتس در شرق آلمان برگزار شد، شرکت کرده‌اند.

ادامه خبر