درباره بانگ ...

مجله ی فرهنگی هنری بانگ توسط گروهی از هنردوستانِ جوان ، با ایده هایی نو در راستای اطلاع رسانی هرچه بیشتر و همچنین فراهم آوردن بستری مناسب برای رشد و آموزش هنرجویان و هنردوستان عزیز در تابستان 97 تاسیس و شروع به کار کرد .

مجله ی فرهنگی هنری بانگ با همکاری تنگاتنگ گروه نویسندگان و گروه برنامه نویسان در صدد ایجاد مرجعی کامل و جامع برای خانواده ی بزرگ هنر و فرهنگ کشور عزیزمان ایران است .

بانگ تنها یک مجله نیست ...