هنر نمایش 2 مهر 1397

تشییع هنرمندی که چسبندگی به هیچ دولتمردی نداشت

یکر مرحوم پرویز تاییدی، صبح امروز در حالی تشییع شد که بهزاد فراهانی درباره این هنرمند گفت: «او مرد اخلاق بود اما دلیل اینکه تاییدی چرا در این سال‌ها خلوت را ترجیح داد، ناشی از همان مریضی‌ای است که صنوف ما را گرفته است.»

ادامه خبر