هنر نمایش 20 بهمن 1399

انصراف 2 بازیگر از همکاری با علی انصاریان

فاش شدن خبری درباره انصراف 2 بازیگر از همبازی شدن با علی انصاریان بخاطر نپذیرفتن او بعنوان یک بازیگر

ادامه خبر