هنر نمایش 12 مهر 1397

ناگفته های خانم بازیگر از رابطه‌ها در سینما

واقعیت بازیگری سینما رابطه های خودش را دارد و من بازیگری هستم که نمی خواهم به هر شکل ممکن و به هر قیمتی همواره در صحنه باشم و یا بازی کنم.

ادامه خبر