هنر نمایش 22 شهریور 1397

بدرقه هنرمندان با حسین عرفانی

مراسم تشیع پیکر استاد دوبله، حسین عرفانی با حضور هنرمندان و همکاران آن هنرمند فقید در بهشت زهرا برگزار شد

ادامه خبر