هنر نمایش 25 شهریور 1397

تماشاخانه پالیز در آستانه تعطیلی

طبق شواهد به نظر می‌رسد تماشاخانه پالیز پس از چند سال فعالیت در حوزه تماشاخانه‌داری خصوصی در آستانه تعطیلی است.

ادامه خبر