موسیقی 9 مهر 1397

محمد معتمدی با راجر واترز میخواند

آلبوم The long march، کاری از برادارن جبران و با صدای راجر واترز و محمد معتمدی منتشر شد.

ادامه خبر