موسیقی 27 شهریور 1397

خواننده 33 ساله مورد تجاوز قرار گرفت

لی‌لی آلن، خواننده زن انگلیسی اعلام کرد که از سوی یک مدیر اجرایی ضبط موسیقی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.

ادامه خبر