هنر و فرهنگ 31 شهریور 1397

گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر احیا می‌شوند

گروه های تخصصی فرهنگستان هنر به همت اعضای پیوسته و وابسته این فرهنگستان به زودی تشکیل می شوند و فعالیت خود را از سر می گیرند.

ادامه خبر
موسیقی 11 شهریور 1397

فرهنگستان هنر میزبان نشست تخصصی « موسیقی و ادبیات »

نخستین نشست بینارشته ای موسیقی و ادبیات روز سه‌شنبه ۱۳شهریور به همت معاونت فرهنگی وهنری فرهنگستان هنر برگزار می شود

ادامه خبر