هنر نمایش 25 شهریور 1397

روزنامه ال پاییس: آثار فرهادی جذاب هستند

روزنامه ال پاییس در نقدی از فیلم 'همه می‌ دانند' اصغر فرهادی کارگردان ایرانی نوشت: تمام آثاری که امضای این کارگردان را داشته باشند، جذاب و گیرا هستند.

ادامه خبر