موسیقی 22 شهریور 1397

خواننده معروف الجزایری درگذشت

این خواننده، موسیقی rai (موسیقی فولکلور الجزایر) را با موسیقی راک غربی تلفیق کرد و موسیقی راک مخصوص خودش را ارائه داد.

ادامه خبر