موسیقی 25 شهریور 1397

خواندن برای محرم نذر هر ساله‌ام است

حامد همایون خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ در برنامه فرمول یک اظهار کرد: خواندن برای محرم نذر هر ساله‌ام شده است.

ادامه خبر