گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر احیا می‌شوند

فرهنگستان هنر
کد خبر : 153540
تاریخ : 31 شهریور 1397
گروه های تخصصی فرهنگستان هنر به همت اعضای پیوسته و وابسته این فرهنگستان به زودی تشکیل می شوند و فعالیت خود را از سر می گیرند.

گروه های تخصصی فرهنگستان هنر  به زودی تشکیل می شوند

به گزارش بانگ به نقل از ایرنا، فرهنگستان هنر طبق ماده 12 اساسنامه این فرهنگستان دارای هفت گروه تخصصی است و هر گروه تخصصی از تعدادی عضو پیوسته، وابسته و هنرمندان خبره تشکیل شده که با توجه به نوع تخصصشان توسط رئیس فرهنگستان برای عضویت در گروه انتخاب می‌شوند.

«نمایش و ادبیات نمایشی»، «موسیقی »، «معماری و شهرسازی»، «هنرهای سنتی و صنایع دستی»، « هنرهای تجسمی »، «سینما» و «چند رسانه‌ای» گروه‌های تخصصیفرهنگستان هنررا تشکیل می‌دهند و وظیفه آنها به عنوان اتاق فکر فرهنگستان، تنظیم ‌برنامه‌های ‌پژوهشی و ارائه آن به شورای ‌تخصصی است.

قرار است گروه‌های تخصصیفرهنگستان هنرکه چندین سال است هیچ گونه فعالیتی نداشته اند؛ به همت اعضای پیوسته و وابسته این فرهنگستان به زودی تشکیل شده و فعالیت خود را از سر بگیرند.

فرهنگستان هنر هنرهای تجسمی گروه های تخصصی ادبیا نمایشی

حتما دیدگاه خود را به ما بگویید ...

سلام من هستم . به نظر من

ضمنا از طریق ایمیل میتوانید با من در تماس باشید .

نظرم را ثبت کنید