نقدِ نقد در موسیقی ایران

تحلیل موسیقی
کد خبر : 153567
تاریخ : 3 مهر 1397
نشست ویژه نقد و بررسی انتقاد در موسیقی ایران پنجشنبه با حضور هنرمندان و تحلیلگران عرصه موسیقی در خانه هنرمندان برگزار میشود .
* class="rtejustify">به * گزارش * بانگ * به * نقل * از * فارس، نشست ویژه  * href="https://baang-art.ir/HashTag/%D9%86%D9%82%D8%AF" * class="hashTag"> * class="fas * fa-hashtag">نقد و * بررسی نقد * در  * href="https://baang-art.ir/HashTag/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C" * class="hashTag"> * class="fas * fa-hashtag">موسیقی با * عنوان * «نقدنقد در موسیقی ایران» * روز * پنجشنبه * ۵ * مهرماه * در خانه * هنرمندان برگزار * می‌شود.

* class="rtejustify">این نشست با * حضور  * href="https://baang-art.ir/HashTag/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%82%DB%8C" * class="hashTag"> * class="fas * fa-hashtag">علیرضا * میرعلینقی  * href="https://baang-art.ir/HashTag/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF" * class="hashTag"> * class="fas * fa-hashtag">منتقد و * مورخ * موسیقی،  * href="https://baang-art.ir/HashTag/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7" * class="hashTag"> * class="fas * fa-hashtag">مهران * مهرنیا  * href="https://baang-art.ir/HashTag/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86" * class="hashTag"> * class="fas * fa-hashtag">موزیسینو  * href="https://baang-art.ir/HashTag/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87" * class="hashTag"> * class="fas * fa-hashtag">نوازنده تار،  * href="https://baang-art.ir/HashTag/%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4" * class="hashTag"> * class="fas * fa-hashtag">آروین * صداقت‌کیش منتقد * و  * href="https://baang-art.ir/HashTag/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1" * class="hashTag"> * class="fas * fa-hashtag">پژوهشگر موسیقی،  * href="https://baang-art.ir/HashTag/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF" * class="hashTag"> * class="fas * fa-hashtag">سجاد * پورقناد سردبیر * سایت * هارمونی‌تاک * و  * href="https://baang-art.ir/HashTag/%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C" * class="hashTag"> * class="fas * fa-hashtag">کامیار * صلواتی پژوهشگر موسیقی به * همت * کانون * پژوهشگران  * href="https://baang-art.ir/HashTag/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C" * class="hashTag"> * class="fas * fa-hashtag">خانه * موسیقی برگزار * می‌شود.

* class="rtejustify">در * این نشست علیرضا * میرعلینقی * با * عنوان * «تفسیرهای * دل * بخواه * با * عنوان * «نقد»، * از موسیقی عصر * تجدد * تا موسیقی عصر * بازگشت * در * ایران» * از * نقد موسیقی به * زبان * فارسی * در * فاصله * زمانی * دو * دهه * نود * شمسی * از * ۱۲۹۵ * تا * ۱۳۹۵ * سخن * خواهد * گفت.

* class="rtejustify">با * طرح * پرسش * «چرا * بستر نقد و * نقدپذیری * همچنان * مهیا * نیست؟» * مهران * مهرنیا * صحبت * خواهد * کرد * تا * برخی * از * دلایل * مقاومت * بدنه‌ * جوامعی * مانند * ایران * نسبت * به * نقدهای * ساختاری * را * از * نگاه * جامعه‌شناختی * و * روان‌شناختی * بکاود.

* class="rtejustify">سخنرانی * آروین * صداقت * کیش * با * عنوان * «جایگاه * و * مبانی * نقد موسیقی امروزین» * است * و * به * این * مساله * می‌پردازد * که * نقد موسیقی در * دنیای * امروز * چه * جایگاه * و * نقشی * می‌تواند * داشته * باشد * و * دارد؟ * آیا * هنوز * مرجع * تشخیص * باارزش * و * بی‌ارزش * است؟ * اگر * چنین * است * بر * اساس * کدام * مبانی؟ * به * نظر * می‌رسد * نقد موسیقی و * نقش * نهادی * آن * در * دنیای  * href="https://baang-art.ir/HashTag/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86" * class="hashTag"> * class="fas * fa-hashtag">مدرن بر * سر * دوراهی * داوری/تفسیر * قرارگرفته * است.

* class="rtejustify">سجاد * پورقناد * با * عنوان * «گزینش * هدف» * سخن * خواهد * گفت * تا * درباره * شناسایی‌ * ارزش‌ها * در * رده‌بندی * سبک‌های موسیقی صحبت * ‌کند * و * از * این * منظر * به * نقدِ * نقدهای موسیقی بپردازد.

* class="rtejustify">و * سخنرانی * کامیار * صلواتی * درباره * «نقدهای * متقدم» * است * و * در * این * سخنرانی * نمونه‌هایی * از * قدیمی‌ترین * نقدها * و * نقد-خبرهای موسیقی در * نشریات * تخصصی * فارسی * به‌ویژه * «موزیک * ایران» * را * مرور * و * بررسی * می‌کند.

* class="rtejustify">پرسش * و * پاسخ * حضار * و * کارشناسان * از * دیگر * قسمت‌های * این * برنامه * خواهد * بود.

* class="rtejustify">نشست * «نقد نقد در موسیقی ایران» * روز * پنجشنبه * ۵ * مهرماه * از * ساعت * ۱۵ * الی * ۱۷ * در * سالن * استاد * جلیل * شهناز خانه * هنرمندان واقع * در * خیابان * طالقانی، * خیابان * شهید * موسوی، خانه * هنرمندان برگزار * می‌شود * و * ورود * برای * عموم * علاقه‌مندان * آزاد * است.


موسیقی خانه هنرمندان نقد تحلیل و بررسی

حتما دیدگاه خود را به ما بگویید ...

سلام من هستم . به نظر من

ضمنا از طریق ایمیل میتوانید با من در تماس باشید .

نظرم را ثبت کنید