موسیقی 29 آبان 1397

کنسرت موسیقیدان و نوازنده ایتالیایی در ایران

موسیقیدان و نوازنده ایتالیایی، فدریکو آلبانیز، به دعوت مجموعه فرهنگی هنری عمارت روبرو، برای برگزاری کنسرت به ایران خواهد آمد.

ادامه خبر