هنر نمایش 28 آذر 1397

"پلنگ سیاه" پر جست و جوترین فیلم سال

در سال میلادی که رو به پایان است فیلم سینمایی پلنگ سیاه بیشترین جستو جو را در سایت گوگل و در میان فیلمهای سینمایی داشته است.

ادامه خبر