موسیقی 22 آبان 1397

مجید انتظامی : اگر بگویم پدرم چقدر حقوق می گرفت از خودم خجالت می‌کشم

روزنامه خراسان نوشت: شکل دیگر سرقت، استفاده از موسیقی بدون در نظر گرفتن حقوق کپی رایت است. به این معنی که قسمتی از یک موسیقی بدون هیچ دخل و تصرفی و بدون نام بردن اسمی از صاحب اثر در جایگاه دیگری استفاده می شود که عمدتا بی ربط به آن موسیقی است.

ادامه خبر