هنر نمایش 9 مهر 1397

بخش فیلم اولی‌ها در جشنواره فجر مستقل شد

پس از درخواست کانون کارگردانان ایران مبنی بر بازگشت فیلم اولی ها به جشنواره فجر بخش جداگانه ای برای این دسته از فیلم ها ایجاد شد.

ادامه خبر
هنر نمایش 8 مهر 1397

بازگشت فیلم اولی ها به جشنواره فیلم فجر

کانون کارگردانان سینمای ایران از دبیر جشنواره فیلم فجر خواست تا فیلم‌های اول به این رویداد بازگردند و جشنواره‌ ملی و جهانی فجر نیز ادغام شوند

ادامه خبر