آموزش موسیقی 2 مهر 1397

آشنایی دستگاه های موسیقی ایرانی

موسیقی ایرانی دارای ۷ دستگاه به نام های شور، سه گاه، چهارگاه، همایون، ماهور، نوا، راست پنجگاه می باشد.هرکدام ازین دستگاه ها حالات و خصوصیات منحصر به فرد خود را دارند.بطور مثال برای موسیقی حماسی از دستگاه چهارگاه و برای حالات دیگر از دستگاه ها و گوشه های دیگر استفاده می شود.گروه فرهنگی هنری بانگ‌ تلاش کرده است تا درین مقاله به شرح این دستگاه ها برای شما هنردوستان بپردازد.

ادامه خبر