موسیقی 25 شهریور 1397

ایجاد رشته موسیقی ویژه دانش‌آموزان آسیب‌دیده بینایی

معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توان‌بخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی از ایجاد رشته موسیقی ویژه دانش‌آموزان آسیب‌دیده بینایی برای اولین بار در کشور خبر داد.

ادامه خبر