ادبیات 15 مهر 1397

انتشار کتاب هنر داستان نویسی توسط ابراهیم یونسی

کتاب هنر داستان نویسی کتابی است که سالها به عنوان یکی از منابع درسی داستان نویسی و ادبیات مورد استفاده قرار میگرفت ، این کتاب توسط ابراهیم یونسی نوشته شده و توسط انتشارات نگاه به چاپ چهاردهم رسید

ادامه خبر
ادبیات 22 شهریور 1397

گره کور جهانی شدن داستان ایرانی با دندان انجمن باز نمیشود

کامران محمدی نویسنده و دبیر انجمن صنفی داستان نویسان تهران از مشکلات پیش روی جهانی شدن ادبیات ایران میگوید . صنفی که به تازگی ایجاد شده و بار مسئولیت مهمی را به دوش میکشد .

ادامه خبر