هنر نمایش 18 شهریور 1397

تندیس جایزه آکادمی سینماسینما رونمایی شد

پایان نخستین دوره جایزه آکادمی سینما سینما به ریاست کیانوش عیاری ۱۸ شهریور ماه برگزار می شود.به گفته روابط عمومی این آکادمی به افراد برگزیده این جشنواره تندیس مهر گیاه اهدا خواهد شد

ادامه خبر