هنر نمایش 22 آبان 1397

آخرین اخبار سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر

انتخاب آثار بخش «دیگر گونه های اجرایی» سی هفتمین جشنواره تئاتر فجر از بین ۲۰ طرح اجرایی آغاز شد.

ادامه خبر