هنر تجسمی 15 شهریور 1397

نگاهی به گالری نقاشی /«فیلم هایی که نساختیم» نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های تهمینه میلانی

«فیلم هایی که نساختیم» اولین نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های تهمینه میلانی بعد از سال ها فعالیت در حوزه سینمایی، در کنار «حس پنهان» و «حس هفتم» عناوین نمایشگاه های هنرهای تجسمی هستند که در پایان هفته آغاز می شوند.

ادامه خبر