هنر نمایش 12 مهر 1397

چرا دستمزد بازیگران یک شبه سه برابر شد و برخی دلار طلب کرده‌اند؟!

واقعیت آن است که طیفی از سینماگران و به خصوص گروهی از بازیگران اقامت دیگر کشورها به ویژه آمریکا و کانادا را دارند و طبیعتاً اگرچه اینجا کار می‌کنند اما باید هزینه‌های آمریکا و کانادا را در نظر بگیرند. این واقعیت تلخی که بر اقتصاد سینمای ایران سایه انداخته است.

ادامه خبر