موسیقی 10 مهر 1397

اجرای موسیقی در میان زباله ها

پائول آندریوف ، موسیقیدان اهل سنت پترزبورگ، با اجرای موسیقی در محیطی غیرمعمول سعی کرد تا توجه افکارعمومی را به مشکل آلودگی جهانی محیط زیست جلب کند.

ادامه خبر