موسیقی 4 مهر 1397

مردم باید تفاوت موسیقی فاخر و مطربی را بدانند

بهزاد معافی رییس کنسرواتوار تهران در نهمین دوره هم اندیشی بین المللی اندیشه اسلامی در ایران معاصر، در حوزه موسیقی ، معماری و سینما که در کنسرواتوار تهران برگزار شد با اشاره به اصالت موسیقی عنوان کرد آنچه از آن به عنوان موسیقی فاخر یاد می شود به اعتقاد من «موسیقی مقدس» است و مردم باید تفاوت موسیقی فاخر و مطربی را بدانند.

ادامه خبر