هنر نمایش 19 فروردین 1400

بهترین انیمیشن به «روح» رسید

بهترین فیلم‌های سال 2020 آمریکا از نظر جلوه‌های ویژه انتخاب شدند.

ادامه خبر
هنر نمایش 16 اسفند 1399

پیشتازی انیمیشن "روح" و "گرگ ران‌ها" در جوایز انی

نامزدهای جوایز انی بهترین انیمیشن‌های سال در بخش‌های مختلف شناخته شدند.

ادامه خبر