موسیقی 13 شهریور 1397

حذف ۲ قطعه غیرمجاز «ابراهیم»

محسن چاوشی ۲ قطعه «تو در مسافت بارانی» و «ما بزرگ و نادانیم» را که بدون مجوز دفتر موسیقی در کانال تلگرامی‌اش منتشر کرده بود، پس از ساعاتی حذف کرد.

ادامه خبر
موسیقی 11 شهریور 1397

ابراهیم منتشر شد

نهمین آلبوم محسن چاوشی بنام «ا براهیم » بعد از یک ماه جنجال و حاشیه و کشمکش سرانجام با ۹ ماه تاخیر روز یکشنبه ۱۱شهریور با ۶ قطعه منتشر شد

ادامه خبر