هنر نمایش 16 اسفند 1399

پیشتازی انیمیشن "روح" و "گرگ ران‌ها" در جوایز انی

نامزدهای جوایز انی بهترین انیمیشن‌های سال در بخش‌های مختلف شناخته شدند.

ادامه خبر