هنر نمایش 4 مهر 1397

فیلمی که برای بزرگ شدن بازیگرش7 سال متوقف شد

کارگردان فیلم «چرخ ریسَک» گفت: این فیلم که ساخت آن از 1390 آغاز شده بود به خاطر استفاده از بازیگر اصلی فیلم و بزرگ شدن واقعی این نوجوان 7 سال متوقف بود.

ادامه خبر