هنر نمایش 19 شهریور 1397

رضا عطاران کنایه ی سیروی الوند را جواب داد

رضا عطاران در شب اهدای جوایز آکادمی سینما سینما به عنوان چهره موثر سینما در سال 96 انتخاب شد . او از این فرصت استفاده کردو به سخنان کنایه آمیز سیروس را از پشت تیریبون مراسم پاسخ داد ...

ادامه خبر