ادبیات 27 آبان 1397

خیام نیشابوری نهصد و هفتاد ساله شد

همایش علمی «اشعار خیام: پیونددهنده ملت‌ها» به مناسبت نهصدوهفتادمین سالگرد تولد عمر خیام در موزه ادبیات آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان برگزار شد.

ادامه خبر