هنر تجسمی 27 شهریور 1397

۶ ترفند ساده برای ترکیب‌بندی در عکاسی پرتره

این مطلب۶ ترفند ساده برای ترکیب‌بندی در عکاسی پرتره به قلم کرستینا دیکسون می باشد.درین مطلب کوتاه سعی شده مطالب مهمی در ترکیب بندی عکاسی پرتره شرح داده شود.

خواندن مقاله