هنر تجسمی 23 شهریور 1397

کنایه مدیر شبکه کودک به تهمینه میلانی

محمد سرشار مدیر شبکه کودک در توئیت جدید خود، کنایه ای به تهمینه میلانی بخاطر کپی بودن آثارش زد.

ادامه خبر