هنر نمایش 9 مهر 1397

بخش فیلم اولی‌ها در جشنواره فجر مستقل شد

پس از درخواست کانون کارگردانان ایران مبنی بر بازگشت فیلم اولی ها به جشنواره فجر بخش جداگانه ای برای این دسته از فیلم ها ایجاد شد.

ادامه خبر