هنر نمایش 11 مهر 1397

حمید نعمت الله از ابتذال در سینما گفت

حمید نعمت‌ الله کارگردان با سابقه سینما در اظهارات جدیدش درباره ابتذال در سینما و اهداف کارگردانان از ساخت فیلم سخن گفت.

ادامه خبر