موسیقی 13 آذر 1397

گران‌ترین ساز جهان

شاید شماهم کنجکاو باشید که گرانترین ساز جهان در کجا و به دست چه کسی ساخته شده است.

خواندن مقاله