هنر نمایش 19 اسفند 1399

مجید مجیدی در راه اسکار 2021

«خورشید» فیلم جدید مجید مجیدی، در میان لیست برترین‌های تاد مک کارتی برای اسکار غیر انگلیسی زبان قرار گرفت.

ادامه خبر