درآمد نمایش فوتبال در سینماها چه شد؟

سینما-گیشه- اکران-اکران فوتبال-خبر سینما-اخبار سینما-خبر فیلم-اخبار فرهنگی هنری
کد خبر : 153564
تاریخ : 2 مهر 1397
در مجموع سه روز طلایی برای نمایش بازی های تیم ملی ایران در این سینماها در نظر گرفته شده بود.

دبیر کمیته انضباطی کارگروهاکرانبا اشاره به اینکه درآمد حاصل از فروش بلیت نمایش فوتبال جام جهانی در سینماها باید به حساب خانهسینماواریز می شد، تاکید کرد مساله را پیگیری می کند.

سیدضیا هاشمی در گفتگو با مهر در پاسخ به اینکه وضعیت پرداخت سهم فروش بلیت نمایش مسابقات جام جهانی فوتبال روسیه در سینماها به صاحبان فیلم ها چه شد، گفت: پس از برگزاری جلسه بررسی چگونگی پرداخت سهم صاحبان فیلم ها از نمایش مسابقات فوتبال جام جهانی در سینماها که روز ۳۱ تیر ماه در شورای عالیاکرانبرگزار شد، جزییات مورد نظر از جمله ارقام فروش بلیت ها و سینماهایی که در این طرح شرکت کردند مشخص و به خانهسینمااعلام شد.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۴۰سینمابه نمایش فوتبال های جام جهانی روسیه اختصاص داده شده بود، بیان کرد: در مجموع سه روز طلایی برای نمایش بازی های تیم ملی ایران در این سینماها در نظر گرفته شده بود، البته در کنار آن تعدادی بازی دیگر بود که فروش بلیت چندانی نداشتند.


دبیر کمیته انضباطی کارگروهاکرانتوضیح داد: برای سرعت بخشیدن به پرداخت های مورد نظر، یک حساب به نام خانهسینمادر نظر گرفته شد تا سینماداران مبالغ مربوطه را به این شماره واریز کنند و در نهایت خانهسینمابا صاحبان فیلم ها صحبت کند که یا مبالغ مورد نظر به آنها پرداخت و یا صرف امور خیریه شود.

وی تاکید کرد: اینکه چندسینماتا امروز مبالغ مورد نظر را پرداخت کرده اند، نمی دانم زیرا این بخش کار برعهده خانهسینمااست.

هاشمی در پایان گفت: امروز دوشنبه ۲ مهرماه در صورت جلسه شورای عالیاکرانقید خواهیم کرد تا ظرف ۴۸ ساعت سینماداران فیش واریزی خود را به کمیته انضباطی کارگروهاکرانارایه دهند.

سینما اکران

حتما دیدگاه خود را به ما بگویید ...

سلام من هستم . به نظر من

ضمنا از طریق ایمیل میتوانید با من در تماس باشید .

نظرم را ثبت کنید