ادبیات 2 دی 1397

وقتی اینستاگرام بازار مرده کتاب را زنده می‌کند

تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر جنبه‌های متفاوت زندگی امری انکار نشدنی و در برخی موارد این تاثیرات مثبت و برخی اوقات منفی است. دنیای کتاب هم از این تاثیرات بی‌نصیب نمانده است.

ادامه خبر