هنر نمایش 17 مهر 1397

انتقاد آقای تهیه کننده از ورود پول های کثیف به سینما

عبدالله علیخانی گفت: آینده نگر نبودن مسئولان، سینما را نابود می کند و خروجی بجز خرابی زیربنا و ستون سینما ندارد.

ادامه خبر