هنر نمایش 19 شهریور 1397

گلایه های «شهاب حسینی» با دلی شکسته از اطرافیانش

گلایه اینستاگرامی شهاب حسینی از اطرافیانش و اینکه دیگر نمی شود دوست و دشمن را از هم تشخیص داد

ادامه خبر